พาส่องบริการเฮลธ์เช็คอัพผู้ป่วยสูงวัย“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” พร้อมเปิดเฟสแรกรับผู้ป่วยใน – ผู้ป่วยนอก สร้างสุขภาวะกายใจที่แข็งแรงอย่างถูกวิธี

 

ก้าวสู่ ‘สูงวัย’ อย่างไรให้มีความสุข? เริ่มต้นได้จากการยอมรับ เข้าใจร่างกายและจิตใจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยเฉพาะทักษะความสามารถทางร่างกายที่ถดถอย การช่วยเหลือตนเองไม่ดีเท่าเดิม รวมถึงเรื่องราวที่ต้องประสบพบเจอในยามที่ภูมิต้านทานเริ่มบอบบางลง

 

         คนกลุ่มวัยนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใส่ใจทั้งจากตนเองและจากคนรอบข้างเป็นพิเศษเพื่อปลอบประโลมอารมณ์ จิตใจ และเสริมสร้างศักยภาพภาพทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการตรวจเช็คร่างกายที่สม่ำเสมอเพื่อได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสูงวัยอย่างมีสุขภาวะและการสูงวัยอย่างมีพลังให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

 


 

       ในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เดินหน้ายกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ เพื่อเติมเต็มและสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  ริเริ่มจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บริการในส่วนการดูแลผู้ป่วยสูงวัยระยะกลาง(Intermediate care) กิจกรรมฟื้นฟูด้วยนวัตกรรมทันสมัยจากทีมสหสาขาวิชาชีพ การตรวจคัดกรองดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตลอดจนการเป็นต้นแบบศูนย์วิทยาการที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สำหรับบุคคลทั่วไปและครอบครัวผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งล่าสุดได้เปิดให้บริการในระยะเบื้องต้นเฟสแรก เฉพาะในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร อาคารผู้ป่วยใน 1 (อาคาร D) เพื่อรองรับการดูแล ฟื้นฟูผู้สูงวัย โดยในช่วงเฟสแรกนี้เปิดให้บริการทั้งสำหรับประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยใน แบ่งเป็นแผนกบริการ 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

 


 

คลินิกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเเบบครบวงจร

บริการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายแบบเชิงลึกสำหรับรายบุคคลที่มีสัญญาณและโอกาสเกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ทั้งการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และแบบประเมินสำหรับผู้สูงอายุแบบบองค์รวม

 

คลินิกผู้สูงอายุ

บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึก และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น การหลงลืม ความเสี่ยงการหกล้ม ภาวะเปราะบาง มวลกล้ามเนื้อน้อย ภาวะโภชนาการ สุขภาพช่องปาก การมองเห็นและการได้ยิน เป็นต้น

 

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

บริการตรวจ วินิจฉัย สำหรับการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุที่มีทักษะความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง ส่งผลกระทบในการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูอาการปวดกระดูก กล้ามเนื้อที่ยังไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัด ปัญหาการเดิน ทรงตัว และการกลืนเป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดบริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูหลังภาวะการเจ็บป่วยเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมายิ่งขึ้น

 


ศ. ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

 

         ด้าน ศ. ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชมีจำนวนผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีพื้นสำหรับการดูแลค่อนข้างจำกัด จึงได้ผนึกกำลังบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วางโครงสร้างระบบเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการออกมาที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้วางรากฐานของการยกระดับมาตรฐานการดูแลฟื้นฟูผู้ผู้สูงอายุสู่ระดับสากล และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนาในทุกมิติ และเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่สังสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในประเทศไทย โดยในขณะนี้ศูนย์ฯเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร อาคารผู้ป่วยใน 1 (อาคาร D) สำหรับบริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุ ส่วนผู้ป่วยในจะเปิดให้บริการหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง (Senior Wellness) ที่จำเป็นต้องได้รับการพื้นฟูหลังพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันที่เริ่มมีอาการคงที่เพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถกลับไปดูแลร่างกายต่อที่บ้านได้อย่างถูกวิธี”

 


 

      “ในไตรมาสแรกของปี 2567 ทางคณะฯ ยังคงเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (อาคาร C) ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงกลางปีนี้ ส่วนในการดำเนินการก่อสร้างในระยะถัดไป ยังมีความจำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลได้อย่างเต็มประสิทธภาพอย่างครบวงจร และเป็นต้นแบบในด้านองค์ความรู้และงานวิจัยของสาธารณสุขระดับประเทศ เพื่อมุ่งเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพในอนาคตต่อไป” ศ. ดร.นพ.ยงยุทธ กล่าวสรุป

      ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปในระยะแรกนี้โดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา เวลา 7.00น.-12.00น. เปิดรับเฉพาะผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โทร. 034-484100 หรือหน่วยผู้ป่วยนอก โทร. 034-484103 (07.00น.-15.00น.)

      ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศักยภาพเพื่อเป็นรากฐานให้แก่สังคมไทยในอนาคต ด้วยการร่วมสมทบทุนบริจาคสร้าง“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผ่านศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) ตามจิตศรัทธา ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-06044-4, ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-4-57906-4, ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 063-3-16546-7บริจาคผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS DTAC และ True โดยกด *984*100 # โทรออก ร่วมบริจาคครั้งละ 100 บาท

ติดตามความเคลื่อนไหวของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/SirirajAcg  และงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือโทร. 02-419-7646-8 (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

 

More
สัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก รณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่
โอกาสใหม่ ๆ จากยานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสังคมผู้สูงอายุ
GSK เผยผลสำรวจทั่วโลก ผู้ใหญ่ 86% ประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัดต่ำกว่าความเป็นจริง
รอบรู้เรื่องโรคไทรอยด์
โรงพยาบาล พญาไท 2 ชวนระวัง ! อาการ “ปวดหัวไม่รู้เป็นอะไร” จนกลายเป็นเรื่องใหญ่
Others
Valentina Sampaio นางแบบข้ามเพศคนแรกของแบรนด์ชุดชั้นใน Victoria’s Secret
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากเอสเค-ทู เอสเซ็นส์น้ำนมเนื้อบางเบา เสริมความกระจ่างใสสู่ผิว
“กรีน” สุดสตรอง หวานซ่อนปม ดราม่าเข้มข้น ขโมยหัวใจ “บิ๊กเอ็ม” ใน “เพชรร้อยรัก”
ซูเปอร์สปอร์ต เปิดสาขาใหม่ เซ็นทรัล รามอินทรา ต้อนรับปี 2566 สัมผัสลุคใหม่ พร้อมสินค้าหลากรายการครบครันที่จุดหมายสำหรับค...
JKN ตอกย้ำคอนเทนท์สุดปัง ส่ง “นาคิน แค้นรักนางอสรพิษ ซีซั่น 3” ซีรีส์อินเดียกระหึ่มจอช่อง 8
Latest
Tyla สาวฮอตคนล่าสุดของวงการเพลง ปล่อย MV เพลง ‘Jump’ พร้อมท่าเต้นซิกเนเจอร์สุดเซ็กซี่
ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ! LOVEiS ENTERTAINMENT จับมือ Muzik Move คว้า 4 ศิลปินดังแห่งยุค นนท์ ธนนท์ - ไบร์ท - เดอะ ทอยส์ – เ...
เปิดตัวสุดปัง!! COME TOGETHER จัดงานเปิดตัว 2 ซิงเกิลใหม่ล่าสุด พร้อมแสดงโชว์สดมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ ใจกลางเมือง
สุรีย์พร คลินิก เปิดตัวตึกสูงที่สุดแห่งวงการคลินิกสถาบันเสริมความงาม ฉลอง 20 ปี
ทัพนักแสดงซีรีส์ “ฝันรักห้วงนิทรา”ร่วมงานฉลองครบรอบ 39 ปี ซิลวาเนียน

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี