ทีมศัลยแพทย์รพ.ตำรวจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบไร้แผลสำเร็จเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

มุ่งสู่การเป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

         ทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดส่องกล้องของโรงพยาบาลตำรวจ นำโดย พ.ต.ต.นพ.อังกูร อนุวงศ์, พ.ต.ท.นพ. อัครพร ดีประเสริฐวิทย์, พ.ต.ท.นพ.สรวิชญ์ วิจิตรพรกุล และ นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม จากหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ในการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องแบบไร้แผล(Transvaginal Hybrid Cholecystectomy)เป็นแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้วิธีนี้ในการผ่าตัดผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559  จนถึงปัจจุบันรวม 15 รายทุกรายประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยดีโดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ ความสำเร็จนี้ได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้แก่โรงพยาบาลตำรวจและประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลตำรวจในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลชั้นนำ(Minimally Invasive and NOTES Surgery Excellent Center)แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

 


 

          พ.ต.ต.นพ.อังกูรอนุวงศ์ จากหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า “โรงพยาบาลตำรวจ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางช่องคลอดแบบไร้แผลซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของวงการศัลยแพทย์ไทย ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก เพราะผู้ป่วยแทบไม่มีอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดเลย ทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต เนื่องจากไม่สร้างรอยแผลเป็นหลังผ่าตัด ”

 

          โรคนิ่วในถุงน้ำดีพบได้บ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคนโดยเฉพาะเพศหญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปและมีรูปร่างท้วม โดยพบประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในอดีต หากโรคมีอาการรุนแรงจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิด (Open cholecystectomy) โดยเปิดแผลใต้ชายโครงขวาประมาณ 15 ซม. ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดมากและต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลราว 1 อาทิตย์ และจะมีแผลเป็นที่ชายโครงขวาอย่างชัดเจน ต่อมามีการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) โดยใช้วิธีเจาะรูขนาดเล็กขนาด 0.5 – 1 ซม. จำนวน 3 – 4 รู ที่หน้าท้อง แล้วใช้กล้องส่องเข้าไปในช่องท้องพร้อมสอดเครื่องมือเพื่อตัดถุงน้ำดีออกมา แม้วิธีนี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนไข้พักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 2-3 วันก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้  แต่ก็ยังคงมีอาการเจ็บแผลผ่าตัดมากในวันแรกๆซึ่งต้องให้ยาระงับปวดแบบฉีด และหลังจากนั้นจะยังคงมีแผลเป็นบนหน้าท้องค่อนข้างชัดเจน

 


 

               เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาศัลยแพทย์ประเทศเยอรมนีได้คิดค้นเทคนิคการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบไร้แผลผ่านช่องธรรมชาติ (Natural orifice translumenal endoscopic surgery : NOTES)  ซึ่งเราเรียกการผ่าตัดแบบนี้ว่า การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านทางช่องคลอด (Transvaginal cholecystectomy) และได้มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคมาอย่างต่อเนื่องจนเริ่มเป็นที่สนใจของวงการผ่าตัดในปัจจุบัน โดยเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา ทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยเฉพาะการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางช่องคลอดแบบไร้แผล  จากศัลยแพทย์ของประเทศเยอรมนีผู้ริเริ่มและประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบนี้มากที่สุดในโลก โดย พ.ต.ต.นพ.อังกูร อนุวงศ์ เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา (Yale University School of Medicine)  เพื่อสอนบรรยายและผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องแบบไร้แผล (Transoral Endoscopic Thyroidectomy) ในฐานะผู้บุกเบิกและทำการผ่าตัดด้วยวิธีนี้มากที่สุดในโลกให้แก่ศัลยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเยล  โดย พ.ต.ต.นพ.อังกูร ได้เรียนรู้และสังเกตุการณ์การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านทางช่องคลอดในมหาวิทยาลัยเยล ถือเป็นสถานพยาบาลที่ทำการผ่าตัดวิธีนี้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

สำหรับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องแบบไร้แผลที่โรงพยาบาลตำรวจ ดำเนินการโดยทีมศัลยแพทย์ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ พ.ต.ต.นพ.อังกูรอนุวงศ์, พ.ต.ท.นพ.สรวิชญ์วิจิตรพรกุล และ นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม  ซึ่งจบการศึกษาต่อยอดด้านการผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องโดยตรง และ พ.ต.ท.นพ. อัครพร ดีประเสริฐวิทย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี (Hepato-Pancreato-Biliary Surgery) โดยทำการผ่าตัดร่วมกัน ซึ่งทีมศัลยแพทย์จะปรึกษากับสูติแพทย์ในการวางแผนทั้งก่อนและระหว่างการผ่าตัดอย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

 


 

ขั้นตอนการผ่าตัด

           ผู้ป่วยจะได้รับการดมยาสลบพร้อมใส่ท่อช่วยหายใจ  จากนั้นทีมศัลยแพทย์จะเจาะรูขนาด 5 มิลลิเมตรที่สะดือเพื่อใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในท้อง จากนั้นจะสอดกล้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. และเครื่องมือขนาดเล็กผ่านทางช่องคลอดเข้าสู่บริเวณช่องท้องเพื่อทำการตัดเลาะถุงน้ำดีและดึงออกทางช่องคลอด  และเย็บแผลภายในช่องคลอดที่มีขนาดเพียง 1 ซม. ด้วยไหมละลาย ซึ่งทั้งหมดใช้เวลาเพียง 30 นาที – 1 ชั่วโมง  โดยผู้ป่วยแทบจะไม่เสียเลือดเลย  หลังผ่าตัดผู้ป่วยพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 1 คืนและสามารถกลับบ้านได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น

 

ข้อดีของการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านช่องคลอดแบบไร้แผล

            ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดด้วยวิธีอื่น เนื่องจากช่องที่เจาะเข้าไปในช่องท้องคือช่องที่อยู่ใต้ปากมดลูก ซึ่งบริเวณนั้นไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกส่วนแผลในช่องสะดือมีขนาดแค่ 5 มิลลิเมตรเท่านั้น คนไข้ผู้ป่วยจึงแทบไม่มีความรู้สึกเจ็บเลย หลังการผ่าตัดผู้ป่วยยังฟื้นตัวได้เร็วมากและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติราวกับไม่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อน

           “การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางช่องคลอดแบบไร้แผลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโรงพยาบาลตำรวจ ต่อจากการผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผลผ่านทางช่องปาก (Transoral Endoscopic Thyroidectomy) ที่โรงพยาบาลตำรวจได้ริเริ่มขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อสองปีก่อน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ของการผ่าตัดแบบไร้แผลในประเทศไทย และสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้แก่ประเทศโดยโรงพยาบาลตำรวจได้วางวิสัยทัศน์สู่การเป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคตอันใกล้นี้” นพ.อังกูรกล่าว

        สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอรับการตรวจได้ที่ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม ตึกอำนวยการชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ  โทร 02-207-6000

 

 

 

More
โรงพยาบาลรามาธิบดี บูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์ เผยผลสำเร็จการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ครั้งแรกในอาเซียน
ลาก่อน นอนกรน!! นวัตกรรมรูปแบบใหม่ เลเซอร์รักษานอนกรน
สัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก รณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่
โอกาสใหม่ ๆ จากยานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสังคมผู้สูงอายุ
พาส่องบริการเฮลธ์เช็คอัพผู้ป่วยสูงวัย“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” พร้อมเปิดเฟสแรกรับผู้ป่วยใน – ผู้ป่วยนอก ...
Others
กำจัดนิสัยไม่ดี เพื่อการไดเอต
งานประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “สะเต็มศึกษา:วิถีการเรียนรู้ของแรงงานในศตวรรษที่ 21”
แพนเค้ก” ควง “ฮั่น” ร่วมเดินแบบ Hair Fashion Show ในงาน ‘The Magic of Kerasilk by MOOI’ พร้อมเปิดตัว ลูกเกด-ปริยากร ...
OPPO เปิดตัว F5 สมาร์ทโฟนเพื่อการเซลฟี่ พร้อมดึงณเดชน์ คูกิมิยะขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด
“แอนดริว” โชว์สวีทหวาน “นุ่น” เซอร์ไพรส์แฟนคลับใน “วุ่นรักรักข่าว”
Latest
อยุธยา ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month 2024 จัดกิจกรรมกลางกรุงเก่าครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่
โปรปังสปาเซ็นวารี ลดสูงสุดประจำปีกับแพ็กเกจราย 6 เดือน และราย 1 ปี ณ สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ฟิลิปส์ เปิดตัว Philips Zenition Series ตัวช่วยแพทย์ศัลยกรรม ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobile C-Arm
เปิดคลับฟิลิป เวน พาสำรวจบริการต่างๆกับอาณาจักรความงามและสุขภาพแบบครบวงจรในย่านใจกลางเมือง
"PRE ROLL" สุดมันส์! O.T. Genasis นำทีมโชว์เดือด พร้อมประกาศเซอร์ไพรส์ "Playboi Carti" ร่วม Rolling Loud Thailand 2024

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี