รพ.พญาไท 1 ส่ง “หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่” กู้ชีวิตตั้งแต่หน้าบ้าน เป็นรายแรกของเอเชีย

 

โรงพยาบาลพญาไท 1 เสริมทัพศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง เปิดตัว Mobile CT & Stroke Treatment Unit หรือ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่

ผสานนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คันแรกของเอเชีย ที่สามารถเริ่มรักษาผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันได้ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ป่วย พร้อมระบบการดูแลรักษาแบบครบวงจร มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการ

 


 

 


 

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล ผอ.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ. พญาไท 1 เผยว่า “โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ ทั้งแบบที่หลอดเลือดสมองอุดตัน และแบบหลอดเลือดสมองแตกทำให้สมองหยุดการทำงานไปอย่างเฉียบพลัน จากการที่สมองไม่มีเลือดไปเลี้ยงหรือมีเลือดออกแทรกทับในเนื้อสมอง ความฉับไวเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาอาการหลอดเลือดสมองอุดตัน หากผู้ป่วยได้รับการสแกนสมองและรับยาสลายลิ่มเลือด ที่ตรงกับกลุ่มอาการโดยเร็วที่สุด จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการจากโรคดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาถึงรพ.เกิน 4.30 ชม. ทำให้ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การรักษาผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัด หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 จึงถูกออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ”

“อาการสำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว แขนไม่มีแรง พูดไม่ซัด พูดอ้อแอ้ หรือพูดไม่ออกเลย อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีและเฉียบพลัน เมื่อเกิดอาการใดอาการหนึ่งในคนเดียวกัน ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจากยิ่งผ่านไปนานสมองจะยิ่งขาดเลือด อันเป็นที่มาของการเสียชีวิตและความพิการ หรือที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักประสบคือ การเป็นอัมพาต จึงกล่าวได้ว่าทุกเสี้ยววินาทีของผู้ป่วยสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

 


 

รถคันนี้สามารถเริ่มรักษาผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันได้ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ป่วย เมื่อรถไปถึงบ้านผู้ป่วย ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทันที นำผู้ป่วยมาถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์สมองเคลื่อนที่ (Mobile CT Scanner) วิเคราะห์ผลเลือดอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปฏิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Laboratory) ส่งภาพสมองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและทำการ สื่อสารทางไกล (Video Conference) กับทีมประสาทแพทย์ที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในกรณีที่ต้องมีการใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ หรือต้องใช้ห้องผ่าตัด ก็สามารถเตรียมห้องผ่าตัดให้พร้อมสำหรับทำการทันทีเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้บริการแบบลัดขั้นตอนทั้งหมด อันจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์การรักษาอัมพาตจากเส้นเลือดอุดตันในสมอง โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลบาลพญาไท 1 ยังมีการรักษาด้วยวิธีการลากก้อนเลือด หรือ Clot Retrieval ที่เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าได้ประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง”

 


 

นพ.สุรัตน์ แนะนำวิธีการป้องกันจากโรคหลอดเลือดสมอง คือ หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการงดบุหรี่  งดเหล้า ออกกำลังกายกินอาหารอย่างถูกต้องแล้ว การป้องกันที่สำคัญคือการค้นหาว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างและหากเกิดอาการข้างต้น ควรจะไปพบแพทย์ในทันที

ด้าน ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 ผู้ผลักดันโครงการนี้ เปิดเผยว่า “กว่า 5 ปีที่โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้ก่อตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท 1 โดยถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายแรกๆ ที่เปิดให้บริการศูนย์เฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร มุ่งเน้นถึงความพร้อมของการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกขั้นตอน ตั้งแต่เทคโนโลยีการรักษา หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติที่ดูแลเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งดูแลโดยทีมสหสาขาและสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งโครงการ Stroke Network ที่ขยายการดูแลคนไข้โรคหลอดเลือดสมองไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดผ่านทางรพ.เครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันในพื้นที่ต่างจังหวัดให้รอดพ้นจากความพิการและลดการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมาก ถือเป็นภารกิจที่โรงพยาบาลพญาไท 1 มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง”

 


 

 


 

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลพญาไท 1 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพัฒนาหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเหลือและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2554 โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า โรคหลอดเลือดสมองยังครองสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของชายและหญิงไทยติดต่อกันมา 3 ปีนับจากปี พ.ศ.2552 และยังเป็นสาเหตุของความพิการอันดับที่ 2 ในผู้หญิงและอันดับที่ 3 ในผู้ชาย ประมาณการว่ามีประชากรไทยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 150,000 คนต่อปี หรือ คนไทยเป็นโรคนี้ 1 รายทุก 4 นาที และเสียชีวิต 1 ราย ทุก 10 นาที           

Mobile CT & Stroke Treatment Unit หรือ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของเอเชีย และเป็นคันที่  5 ของโลกที่ เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จะสามารถช่วยชีวิตและลดความพิการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย อีกทั้งยังลดระยะเวลาการนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยลงอย่างชัดเจน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร  02-640-1111 ต่อ 2688-2690 และติดต่อขอรับบริการได้ที่ Call Center 1772 กด 7

 

 

 

More
โรงพยาบาล พญาไท 2 ชวนระวัง ! อาการ “ปวดหัวไม่รู้เป็นอะไร” จนกลายเป็นเรื่องใหญ่
นอนหลับดีขึ้นด้วย 6 เทคนิคทำง่ายได้คุณภาพ
รพ.วชิรพยาบาลเปิดศูนย์ฝึกสอนผ่าตัดส่องกล้องปอดระดับนานาชาติ
Unblock Your Heart for Every Heart ดูแลหัวใจ...ห่างไกลโรค
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เร่งระดมทุนสนับสนุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์ หวังบรรเทาความเจ็บปวด-ยืดระยะเวลาการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
Others
แพนเค้ก” ควง “ฮั่น” ร่วมเดินแบบ Hair Fashion Show ในงาน ‘The Magic of Kerasilk by MOOI’ พร้อมเปิดตัว ลูกเกด-ปริยากร ...
คู่หูความงาม ของผิวแพ้ง่าย โดย Avène เวชสำอาง เพื่อดูแลผิวในกลุ่ม Hypersensitive Skin
คอลเลคชั่น ROXY POP SURF ชุดว่ายน้ำสวยๆ จากเทคโนโลยีการนำขยะมา recycled
หัวเว่ยเสริมทัพซีรีส์ HUAWEI Watch GT ด้วย Classic Edition และ Elegant Edition สมาร์ทวอทช์แบตเตอรี่สุดอึด ใช้งานได้สูงส...
ชม ‘ชมพู่’ เจิดจรัส สมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ ลอรีอัล ปารีส ที่งานเทศกาลหนังเมืองคานส์
Latest
EFMxChill on The Beach #18 แจกวิตามินความสนุก ขนทัพ 6 ศิลปินมันส์ยับ ถูกใจแฟนกว่าหมื่นคน
ฉลองครบรอบ 6 ปี งาน "Thank you Party CHU’O 6th Anniversary"
ไอคอนสยามผนึกกำลังทุกภาคส่วนทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์สะกดโลก “Amazing Thailand Countdown 2024”
ฮาวายานัส (Havaianas) เปิดตัวแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Havaianas Collaboration Pin’ ดึง 5 ศิลปินสตรีทอาร์ทนักออกแบบและนักแส...
อายิโนะโมะโต๊ะ ส่ง “อะมิโนมอฟ” บุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้สูงวัย 1 หมื่นล้าน

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน