DITP เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ชูความคิดสร้างสรรค์ผสานวัฒนธรรมตอบโจทย์เมกะเทรนด์พร้อมดันสู่เวทีโลก

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

 

 


 

        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดตัว 60 แบรนด์นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566 หรือ Designers' Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 21 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของ SMEs และ Micro SMEs พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ ล่าสุดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศมอบนโยบายให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ พาร์ทเนอร์และรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง 

 


นายพรวิช ศิลาอ่อน

 


       นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา DITP มุ่งมั่นส่งเสริมนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบมืออาชีพ หรือผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของประเทศ รวมทั้งมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวโน้มเมกะเทรนด์โลกที่มีผลต่อมูลค่าความต้องการของตลาด DITP จึงได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและธุรกิจบริการไทย โดยให้ความสำคัญในประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ผนวกกับการนำ Soft Power มาใช้สร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการในยุค Next Normal และเมกะเทรนด์ได้ ทำให้โครงการฯ นี้เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมตอบสนองความท้าทายใหม่ๆ และเทรนด์โลก เช่น Circular Design และการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน SDGs เป็นต้น” 

 


นางสาวประอรนุช ประนุช

 

 


คุณภาณุ อิงคะวัติ

 


         นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “โครงการ Designers' Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 ในปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Keep an eye on : The Creative Power Of The New Era” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งออก ให้สามารถพัฒนาธุรกิจและปรับตัวเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่การเป็น “แบรนด์นักออกแบบ” หรือ “เป็นผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่” ที่สร้างมูลค่าทางการค้าและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันมีนักออกแบบที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ รวม 744 แบรนด์ สามารถสร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับประเทศได้เป็นจำนวนมากและเป็นเวทีบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสสามารถขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก

 


 

 


 


          โดยในปีนี้โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก หรือ Designers' Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion มีนักออกแบบผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 60 แบรนด์ เป็นนักออกแบบจากกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 48 แบรนด์ และนักออกแบบจากภูมิภาค 12 แบรนด์ จากเชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ กำแพงเพชร กาญจนบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และกระบี่ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามประเภทสินค้า/บริการ ดังนี้ 

1. นักออกแบบกลุ่มสินค้าแฟชั่น Designers’ Room 34 ราย แบ่งเป็น
• เครื่องประดับ 14 ราย ได้แก่ A.CEMI JEWELRY, ADOR N ADORN, BE SHINE, BILLYBEAMO, CHERINADDED, GROUND.JEW, JIIRA, JPADA, LE GRAMOUS, MORMORMOR, NONNA NYONYA STUDIO, SARR.RAI, WE-IN-C, W0dd
• กระเป๋า 12 ราย ได้แก่ AIBELLE, AKANEG FORM, BAGWARD, E-NANG, HONNAN, LANTARAY, MAMAD, MINCE, PAVI STUDIO, PHANA, TAYALIVING, THOC
• เสื้อผ้า 8 ราย ได้แก่ CLOTHEAR VESTIAIRE, {JUN}, KH EDITIONS, MARIONSIAM, PURASA, SUCETTE, TEEMA RUCKSAJIT, TISI
2. นักออกแบบกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ Talent Thai 22 ราย แบ่งเป็น
• เซรามิก 4 ราย ได้แก่ 12C STUDIO, ANOTHER CUP, GA.LI.GO, ORACLAY
• เฟอร์นิเจอร์ 1 ราย ได้แก่ PIECE BY PEAZE
• ของตกแต่งบ้าน 9 ราย ได้แก่ 103PAPER SHOP, ANEW.CRAFT, CALIIICO, CHAND, HIZOGA, LOQA, MAKKHA DESIGN, MYS PROJECTS, WASTEMATTERS
• สินค้าไลฟ์สไตล์ 3 ราย ได้แก่ EKKO, EXCITING STORE, GLISTEN
• สินค้า SPA 5 ราย ได้แก่ KUSU, PAWANG, SEDAR.W, SKIN & TONIC, VAANG
3. นักออกแบบกลุ่มธุรกิจบริการออกแบบ Creative Studio 4 ราย แบ่งเป็น
• Branding & CI 2 ราย ได้แก่ IHAPSTUDIO, TOTOP
• Character Design 1 ราย ได้แก่ PLUSHIE
• Craftwork & Decorative Item 1 ราย ได้แก่ THE RUBBER PARADOXII

 


 

 


 

       ซึ่งนักออกแบบทั้งหมดจะได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานของการเป็นนักออกแบบระดับสากล” และหลักสูตร “ค่ายบ่มเพาะนักออกแบบไทยสู่สากล (CO-BRAND)” โดยในครั้งแรกของการอบรมได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ อิงคะวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ มาร่วมให้ความรู้ซึ่งการสร้างแบรนด์เป็นหัวใจที่สำคัญที่จะช่วยทำให้แบรนด์นักออกแบบไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเหล่ารุ่นพี่ศิษย์เก่า (Alumni Team) มาทำหน้าที่เป็น Mentor เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

 


 

       รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านแบบทดสอบของโครงการ เช่น กิจกรรมของพาร์ทเนอร์อย่าง Limited Education ที่ร่วมมือกับนักออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และนำไปสู่การระดมทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566

         นอกจากนี้ นักออกแบบจะได้รับการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านสื่อชั้นนำและได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าและเวทีการออกแบบชั้นนำระดับโลก เช่น งานBangkok Gems and Jewelry Fair 2023, งาน MAISON & OBJET ในปารีส, งาน STYLE Bangkok 2024, งาน Milan Design Week 2024 และเข้าร่วม Fashion Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้  เป็นต้น”

        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 หรือ ผ่านทาง Facebook page : Talent Thai & Designers’ Room

 


 

 


 

 

 

 

More
ยูนิโคล่ และ UNHCR ร่วมมือสร้างสรรค์เสื้อยืดการกุศล คอลเลคชัน “HOPE AWAY FROM HOME” ร่วมสนับสนุนผู้ลี้ภัยและเป็นเจ้าของ...
อินไซด์การจัดงบ 155 ล้าน สร้างอากาศสะอาดจากกองทุน ววน. กลไกสู้วิกฤตมลพิษฝุ่นจิ๋ว และภารกิจคืนลมหายใจให้ชาวล้านนา - คนกร...
เริ่มแล้ววันนี้! มหกรรมแห่งความสุข “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” ครั้งเดียวในชีวิต! คู่รักชื่นมื่นแห่จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า...
เปิด 4 จุดจอดรถแห่งใหม่ หลังประชาชนแห่ร่วมงานอย่างคับคั่ง มหกรรมแห่งความสุข “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” พร้อมแนะ 6 ไฮ...
มิเนเร่สร้างปรากฏการณ์ “Crush On You..มา Crush บิดบอกรักษ์ให้โลกรู้”
Others
ซีนิธ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ประกาศโปรเจกต์ ‘Zenith Rookies 2020’ เฟ้นหาเหล่าผู้มีฝันเพื่อเป็นศิลปินในสังกัด
ทะลุ 38 ล้านวิวชิลๆ! Daddy ซิงเกิลของ Psy
นิว วงศกร การันตีบทละคร "เลื่อมสลับลาย" สนุก และทันสมัย
โอปอล์ – หมอโอ๊ค และลูกน้อยฝาแฝด อลิน-อลัน ร่วมงานเปิดตัว แบรนด์แอมบาสเดอร์ “แคริสม่า” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจกรร...
ฉลองเทศกาล ดอกเบญจมาศ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องอาหาร ยามาซาโตะ
Latest
Naomi Campbell แฟชั่นไอคอนตัวแม่ระดับโลกปิดเพนเฮ้าส์หรูกลางกรุงมิลาน ฉลองวันเกิดครบรอบ 30 ปีให้ อาโป ณัฐวิญญ์ นักแสดงชา...
ยูนิโคล่ และ UNHCR ร่วมมือสร้างสรรค์เสื้อยืดการกุศล คอลเลคชัน “HOPE AWAY FROM HOME” ร่วมสนับสนุนผู้ลี้ภัยและเป็นเจ้าของ...
GSK เผยผลสำรวจทั่วโลก ผู้ใหญ่ 86% ประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัดต่ำกว่าความเป็นจริง
อินไซด์การจัดงบ 155 ล้าน สร้างอากาศสะอาดจากกองทุน ววน. กลไกสู้วิกฤตมลพิษฝุ่นจิ๋ว และภารกิจคืนลมหายใจให้ชาวล้านนา - คนกร...
เริ่มแล้ววันนี้! มหกรรมแห่งความสุข “Luck Lock Love รักล้นสะพาน” ครั้งเดียวในชีวิต! คู่รักชื่นมื่นแห่จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า...

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี
เปิดตัว“ไดเอโตะ” โปรตีน ไดเอทเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่จากญี่ปุ่น
Za PERFECT SOLUTION ฟื้นบำรุงผิวผู้หญิงวัย 30 เพื่อผิวคงความอ่อนเยาว์เนิ่นนาน