เนสท์เล่ชวนปลูกต้นไม้ทิพย์ ลดโลกร้อน ด้วยบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้

 

ภาวะโลกร้อน หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้และปกป้อง ฟื้นฟูโลกของเราจากสภาวะโลกร้อน

       

 


 

      นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของโลก เนสท์เล่ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีพันธกิจด้านความยั่งยืน ในระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 ปัจจุบันเราพยายามลดการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการเกษตรแบบฟื้นฟู การลดการใช้พลังงาน และนำเสนอบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้”  

 

 


นายนภดล ศิวะบุตร

 

 
       นายเปรม พฤกษ์ทยานนท์ อินฟลูเอนเซอร์สายรักษ์โลก เจ้าของเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” ได้ร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ว่าจะสามารถช่วยโลกของเราได้ว่า “ปกติข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ในการดำรงชีวิต มาจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ซึ่งต้องใช้พลังงานในการได้มาตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและขนส่ง กว่าจะถึงมือผู้บริโภค กระบวนการเหล่านี้ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือที่เราเรียกกันว่าก๊าซเรือนกระจก สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่จะเกิดขึ้น เราจึงควรรีไซเคิลวัสดุต่าง ๆ  และนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นกระบวนการที่ก่อคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการผลิตสิ่งของขึ้นมาใหม่ เนื่องจากไม่ต้องดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลาสติกจากปิโตรเลียมใต้ดิน กระดาษจากการตัดต้นไม้ โลหะจากการถลุงแร่มาใช้เพิ่ม และยังช่วยลดขยะที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอีกด้วย ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ปริมาณมหาศาล ทั้งจากการเข้าร้านสะดวกซื้อ หรือใช้บริการเดลิเวอรี ทำให้เราต้องตื่นตัวในการแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล”  
 

 


เปรม พฤกษ์ทยานนท์

 

       การรีไซเคิลนั้นเทียบเท่ากับเราได้ลดก๊าซเรือนกระจกไปในตัว ซึ่งเมื่อเทียบกับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ปี ที่จะดูดซับคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ 9-15 กิโลกรัม การแยกขยะเพื่อรีไซเคิลทุกวัน ก็ถือว่าช่วยทดแทนการปลูกต้นไม้ได้ เรียกว่าเป็นการปลูกต้นไม้ทิพย์นั่นเอง ซึ่งเนสท์เล่ได้ริเริ่มนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
 
รีไซเคิลสิ่งนี้ ดีต่อโลกแค่ไหน 
1. ขวด PET – การรีไซเคิลขวดน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ สามารถลดคาร์บอนได้ 1.04 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ขวด ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 0.7 ต้น
2. กระป๋องอลูมิเนียม – การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมจากเนสกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม ช่วยลดคาร์บอนไป 9.13 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 กระป๋อง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 3.3 ต้น
3. ซองกระดาษไอศกรีม – การรีไซเคิลซองไอศกรีมที่เป็นกระดาษ สามารถลดคาร์บอนไป 3.55 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ซอง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 0.4 ต้น
4. กล่อง UHT – การรีไซเคิลกล่องไมโล สามารถลดคาร์บอนไป  4.08  กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 กล่อง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้  2.2  ต้น
5. ขวดแก้ว – การรีไซเคิลขวดแก้ว จะสามารถลดคาร์บอนได้ 0.28 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม  หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ขวด ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1.7 ต้น
6. กล่องลังกระดาษ – การรีไซเคิลกล่องลังกระดาษ สามารถลดคาร์บอนได้ 3.14 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ลัง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 11.4 ต้น

 


 

 
          “การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ของผู้ผลิตอย่างเนสท์เล่ จึงมีส่วนสำคัญ
ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน บวกกับความร่วมมือร่วมใจของผู้บริโภคที่เห็นความสำคัญของการ
แยกขยะและการรีไซเคิล จะนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน” นายเปรมสรุป
 
         “เพื่อโลกของเรา ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน เราสามารถช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อโลกไปพร้อมกับเนสท์เล่ โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันอย่างการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และช่วยกันแยกขยะเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพราะเนสท์เล่เชื่อในพลังเล็ก ๆ ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เพื่อปกป้องโลกของเราและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลัง” นายนภดล กล่าวทิ้งท้าย
 
หมายเหตุ :
ตัวเลขการลดคาร์บอนนำมาจาก องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPA) สหรัฐอเมริกา โมเดล WARM v.15  (https://www.epa.gov/warm/versions-waste-reduction-model-warm#15)
ตัวเลขการดูดซับคาร์บอนนำมาจาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (ใช้ตัวเลขที่ 10 กิโลกรัมต่อปี)

 

 

 

 

More
รักบ้านเกิด แนะเทรนด์เกษตรยุคใหม่ สร้างอาชีพและรายได้ในยุคโควิด-19 พร้อมชวนร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรกรรักบ้านเกิด
บ้านปูช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กับโครงการ “ต้องรอด” มอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่ม Up for Thai มูลค่า 1.5 ล้า...
นม 137 ดีกรี ชวนเพิ่มวิตามินเอ เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
เภสัชกรบู๊ทส์แนะทิปส์ดูแลตัวเองช่วงล็อคดาวน์ COVID-19 เสริมภูมิคุ้มกันจากภายในสู่ภายนอก ให้คุณสุขภาพดีรับหน้าฝน
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เดินหน้าเคียงข้างสังคมไทยร่วมต้านภัยโควิด-19
Others
By the Sea กับการกลับมาของคู่รักชื่อดัง
“เอก-ดอม” เปิดซิงปะทะบู๊ คู่หูคู่ใหม่ ใน “ทิวลิปทอง”
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์ วิลล์” จัดงานเปิดตัวโซนใหม่ BAR & BISTRO
“โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ อาณาจักรสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงที่พร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์คนรักสัตว์
ฟื้นฟูผิวเท้าแห้งกร้านให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น ด้วย Indochine Soothing Foot Care จาก ปัญญ์ปุริ
Latest
‘อาย กมลเนตร’ เกี่ยวก้อย ‘แหวนแหวน ปวริศา’ ร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ยากไร้ ผ่านแคมเปญ “The Origin of Beaut...
รักบ้านเกิด แนะเทรนด์เกษตรยุคใหม่ สร้างอาชีพและรายได้ในยุคโควิด-19 พร้อมชวนร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรกรรักบ้านเกิด
บ้านปูช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กับโครงการ “ต้องรอด” มอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่ม Up for Thai มูลค่า 1.5 ล้า...
นม 137 ดีกรี ชวนเพิ่มวิตามินเอ เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
เภสัชกรบู๊ทส์แนะทิปส์ดูแลตัวเองช่วงล็อคดาวน์ COVID-19 เสริมภูมิคุ้มกันจากภายในสู่ภายนอก ให้คุณสุขภาพดีรับหน้าฝน

 

 

Top Hits
รู้จักเนื้อวัว 3 สัญชาติที่ถูกปากคนไทยมากๆ
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
X-MEN: DARK PHOENIX: จุดสูงสุดที่แท้จริงแห่งตำนานเอ็กซ์-เม็น
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
Good Girl Collector Edition Velvet Fatale กลิ่นหอมที่เปรียบเสมือนอาวุธแห่งความเย้ายวนที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง