ชุดทดสอบโรคไข้เลือดออก ผลงานของนักวิจัยหญิงไทย เจ้าของรางวัลวิจัยระดับโลก

 

ผลงานวิจัย เรื่อง “ ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ก่อโรคไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ ” ได้รับเลือกจาก วช. ให้เป็นหนึ่งในงานวิจัยมาแสดงภายในงานแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี ครั้งนี้

        

 


 

         ผลงานวิจัยเรื่อง “ ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ก่อโรคไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ ”  

     

 


รองศาสตราจารย์ โกสุม จันทร์ศิริ

 

       รองศาสตราจารย์ โกสุม จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เปิดเผยว่า “ งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเชิญชวนให้นักประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานซึ่งเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ รวมผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ 47 ผลงานในสาขาวิชาการต่างๆ  รวม 9 สาขาวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ก่อโรคไข้เลือดออก ของเราได้รับรางวัลระดับดีมาก โดยมีนักวิจัยในทีมท่านอื่นๆ อีกค่ะ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ท่านอธิการบดี มศว / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ / นายจัตุรงค์ ขำดี / นายสมศักดิ์ เหรียญทอง

             ชุดทดสอบเชื้อโรคต่างๆ แบบเก่าก็เป็นวิธีการเพาะเลี้ยงหาเชื้อของโรคในห้องปฏิบัติ ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะรู้ผลว่าผู้ป่วยป่วยเป็นโรคอะไร สมัยนี้ใช้เทคนิคที่คิดกันว่าไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องมือการแพทย์มากมาย ยุ่งยาก ราคาแพง จนได้มาพบวิธีการใช้แถบสีที่ให้ผลความจำเพาะสูง รู้ผลเร็ว แยกซีโรไทป์ได้ด้วยใน 4 ระยะ ก็จะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยมาก

           

 


 

           ในงานวิจัยชุดตรวจโรคไข้เลือดออกนี้ จะเป็นชุดทดสอบแบบแถบสีเหมือนการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยแถบสีที่ปรากฏผลบวกหรือลบ ให้ผลรวดเร็ว แม่นยำและเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เชื้อไวรัสเด็งกี่ชนิดซีโรไทป์ 1,2,3,4 (หนึ่งแผ่นหนึ่งชนิด) ทราบผลไวโดยใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่ง สามารถช่วยให้แพทย์ตัดสินใจให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องกับโรคมากขึ้น รวมทั้งนำไปใช้เป็นวิธีคัดกรองสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ เหมาะสำหรับการควบคุมและการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เรากำลังหวาดกลัวกันในขณะนี้

          จากการที่ดารา คุณปอ ทฤษฎี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรง อาจจะเกิดการรู้โรคช้าไปหรือเป็นไข้เลือดออกในระยะมากแล้ว ไวรัสนั้นได้ทำลายการทำงานของระบบและอวัยวะภายในต่างๆ จนรักษาได้ยากมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ขายชุดทดสอบนี้ มีเพียงชุดต้นแบบที่นำมาสาธิตให้ดู และกำลังอยู่ในการพัฒนาความเป็นมาตรฐาน คาดว่าปี 2559 จะเห็นเป็นรูปธรรม ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่างๆ ทั้งวัณโรค ท้องร่วง ตับอักเสบ รวมทั้งโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดได้ในปี 2559 ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันท่วงที”

 


 

            นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยคนสำคัญอีกท่านหนึ่ง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว เป็นหนึ่งในทีมนักวิจัย กล่าวว่า “ เรากำลังพัฒนาชุดทดสอบนี้ให้ดีขึ้น ใช้ง่าย แต่ตอนนี้เรากำลังให้ความสนใจกับเรื่องการทดสอบโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่มีการดื้อยาสุดๆ อย่างโรควัณโรค โรคติดเชื้อในกระแสเลือด หรือการใช้ยาไม่ถูกกับโรค ก็มีค่าใช้จ่ายสูงตามมา เพราะฉะนั้นงานวิจัยโรคไข้เลือดออกของทีมเรานี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถช่วยให้หมอให้การรักษาได้รวดเร็ว ทันท่วงที โดยการที่กำลังช่วยกันเผยแพร่ไปสู่การรับรู้ของทีมแพทย์ แล็ป เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในการตรวจหาโรคต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ง่ายดาย และราคาไม่แพงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยเรามีความรู้ ความสามารถ ผมและทีมนักวิจัยชุดนี้ตลอดจนความร่วมมือที่ได้รับจากนักวิจัยต่างสถาบันก็อยากให้ชุดทดสอบนี้ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเพื่อชุมชน อยากให้สิ่งที่เราคิดค้นเกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของคนทั่วไปอย่างเท่าเทียม งานวิจัยนี้ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วซึ่งก็สามารถผลิตได้แล้ว และผมขอบคุณ วช. ที่ได้สนับสนุนงานวิจัยที่ดีมาโดยตลอด”

 

                ทั้งนี้รองศาสตราจารย์โกสุม จันทร์ศิริ นักวิจัยสายตรวจเชื้อโรคและทีมนักวิจัย เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมาแล้ว โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องดีเอ็นเอเซ็นเซอร์พัฒนาชุดทดสอบโรคติดเชื้อต่างๆ ทั้งวัณโรค ตับอักเสบบี ไข้เลือดออกรวมถึงแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร ที่มีความพิเศษคือใช้งานง่าย ราคาถูกแต่ประสิทธิภาพสูง ทั้งรู้ผลเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก 1 เหรียญทอง  จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ผลงานเรื่อง “ Dengue virus serotype-specific DNA sensor strip test” “ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์ โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ” โดย ไพศาล ขาวสัก / อาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ / ดร.สุพัตรา อารีกิจ / ดร.ธงชัย แก้วพินิจ / รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (อธิการบดี มศว) / รองศาตราจารย์ ดร.สุรางรัตน์ ศรีสุรภานนท์ / รองศาตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ในโครงการการนำผลงานของนักวิจัย / นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม รวมทั้งยังคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ และ Special Prize 3 รางวัล โดยกวาด 6 รางวัล จาก 3 ผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “Soul International Invention Fair (SIIF 2015)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

                  

 

 

 

More
ภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน อันตรายถึงชีวิต
แสงช่วงยูวีซี ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาในอากาศและบนพื้นผิว
รวมมาให้ 9 ความเชื่อจริงชัวร์หรือมั่วนิ่ม การปฏิบัติตัวช่วง COVID-19
ใส่หน้ากากอย่างไร ให้ถูกหลักอนามัย และปลอดภัยจากโควิด-19
PM 2.5 กับผลกระทบทางผิวหนัง
Others
เครือเฮอริเทจ" แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ "เซนเซชั่น กราโนล่า" ธัญพืชจากธรรมชาติ อร่อยดีต่อสุขภาพ
JASMIN เผยโฉมคอลเลกชั่นพิเศษ “The Facet” ตอกย้ำอัตลักษณ์แบรนด์ พร้อมยกระดับ Fine Jewelry ให้ดูหลากหลายยิ่งขึ้น
“เตนล์” และ “แทยง” แห่ง NCTพรีเซนเตอร์ใหม่ของ เอส เพลย์
“โมโนแมกซ์” คว้าฉายภาพยนตร์ไทยแอ็คชั่นสุดมันส์!!!“The Exchange โจรปล้นโจร
รู้ทัน" โรคสมาธิสั้น"ในเด็ก
Latest
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” สุดปลื้มงานรุ่ง คว้าพรีเซ็นเตอร์ “Krungthai NEXT” 3 ปีซ้อน
ไมโล ชวนเด็กไทยฝึก 5 พลังทักษะฟุตซอลให้ปัง พิชิตสุดยอดทีมแกร่ง ในการแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2020”
เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ กับงาน Chef/Fest Thailand 2020
8 โซนนิทรรศการ Eat Responsibly ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ภายใต้คอนเซปต์ “การบริโภคอย่างมีจิ...
การ์ดไม่ตก! ด้วย 5 เทคนิคเสกบ้านให้สะอาดแบบมือโปร!

 

 

Top Hits
รู้จักเนื้อวัว 3 สัญชาติที่ถูกปากคนไทยมากๆ
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Good Girl Collector Edition Velvet Fatale กลิ่นหอมที่เปรียบเสมือนอาวุธแห่งความเย้ายวนที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี