ชุดทดสอบโรคไข้เลือดออก ผลงานของนักวิจัยหญิงไทย เจ้าของรางวัลวิจัยระดับโลก

 

ผลงานวิจัย เรื่อง “ ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ก่อโรคไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ ” ได้รับเลือกจาก วช. ให้เป็นหนึ่งในงานวิจัยมาแสดงภายในงานแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี ครั้งนี้

        

 


 

         ผลงานวิจัยเรื่อง “ ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ก่อโรคไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ ”  

     

 


รองศาสตราจารย์ โกสุม จันทร์ศิริ

 

       รองศาสตราจารย์ โกสุม จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เปิดเผยว่า “ งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเชิญชวนให้นักประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานซึ่งเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ รวมผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ 47 ผลงานในสาขาวิชาการต่างๆ  รวม 9 สาขาวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ก่อโรคไข้เลือดออก ของเราได้รับรางวัลระดับดีมาก โดยมีนักวิจัยในทีมท่านอื่นๆ อีกค่ะ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ท่านอธิการบดี มศว / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ / นายจัตุรงค์ ขำดี / นายสมศักดิ์ เหรียญทอง

             ชุดทดสอบเชื้อโรคต่างๆ แบบเก่าก็เป็นวิธีการเพาะเลี้ยงหาเชื้อของโรคในห้องปฏิบัติ ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะรู้ผลว่าผู้ป่วยป่วยเป็นโรคอะไร สมัยนี้ใช้เทคนิคที่คิดกันว่าไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องมือการแพทย์มากมาย ยุ่งยาก ราคาแพง จนได้มาพบวิธีการใช้แถบสีที่ให้ผลความจำเพาะสูง รู้ผลเร็ว แยกซีโรไทป์ได้ด้วยใน 4 ระยะ ก็จะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยมาก

           

 


 

           ในงานวิจัยชุดตรวจโรคไข้เลือดออกนี้ จะเป็นชุดทดสอบแบบแถบสีเหมือนการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยแถบสีที่ปรากฏผลบวกหรือลบ ให้ผลรวดเร็ว แม่นยำและเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เชื้อไวรัสเด็งกี่ชนิดซีโรไทป์ 1,2,3,4 (หนึ่งแผ่นหนึ่งชนิด) ทราบผลไวโดยใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่ง สามารถช่วยให้แพทย์ตัดสินใจให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องกับโรคมากขึ้น รวมทั้งนำไปใช้เป็นวิธีคัดกรองสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ เหมาะสำหรับการควบคุมและการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เรากำลังหวาดกลัวกันในขณะนี้

          จากการที่ดารา คุณปอ ทฤษฎี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรง อาจจะเกิดการรู้โรคช้าไปหรือเป็นไข้เลือดออกในระยะมากแล้ว ไวรัสนั้นได้ทำลายการทำงานของระบบและอวัยวะภายในต่างๆ จนรักษาได้ยากมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ขายชุดทดสอบนี้ มีเพียงชุดต้นแบบที่นำมาสาธิตให้ดู และกำลังอยู่ในการพัฒนาความเป็นมาตรฐาน คาดว่าปี 2559 จะเห็นเป็นรูปธรรม ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่างๆ ทั้งวัณโรค ท้องร่วง ตับอักเสบ รวมทั้งโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดได้ในปี 2559 ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันท่วงที”

 


 

            นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยคนสำคัญอีกท่านหนึ่ง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว เป็นหนึ่งในทีมนักวิจัย กล่าวว่า “ เรากำลังพัฒนาชุดทดสอบนี้ให้ดีขึ้น ใช้ง่าย แต่ตอนนี้เรากำลังให้ความสนใจกับเรื่องการทดสอบโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่มีการดื้อยาสุดๆ อย่างโรควัณโรค โรคติดเชื้อในกระแสเลือด หรือการใช้ยาไม่ถูกกับโรค ก็มีค่าใช้จ่ายสูงตามมา เพราะฉะนั้นงานวิจัยโรคไข้เลือดออกของทีมเรานี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถช่วยให้หมอให้การรักษาได้รวดเร็ว ทันท่วงที โดยการที่กำลังช่วยกันเผยแพร่ไปสู่การรับรู้ของทีมแพทย์ แล็ป เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในการตรวจหาโรคต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ง่ายดาย และราคาไม่แพงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยเรามีความรู้ ความสามารถ ผมและทีมนักวิจัยชุดนี้ตลอดจนความร่วมมือที่ได้รับจากนักวิจัยต่างสถาบันก็อยากให้ชุดทดสอบนี้ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเพื่อชุมชน อยากให้สิ่งที่เราคิดค้นเกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของคนทั่วไปอย่างเท่าเทียม งานวิจัยนี้ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วซึ่งก็สามารถผลิตได้แล้ว และผมขอบคุณ วช. ที่ได้สนับสนุนงานวิจัยที่ดีมาโดยตลอด”

 

                ทั้งนี้รองศาสตราจารย์โกสุม จันทร์ศิริ นักวิจัยสายตรวจเชื้อโรคและทีมนักวิจัย เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมาแล้ว โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องดีเอ็นเอเซ็นเซอร์พัฒนาชุดทดสอบโรคติดเชื้อต่างๆ ทั้งวัณโรค ตับอักเสบบี ไข้เลือดออกรวมถึงแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร ที่มีความพิเศษคือใช้งานง่าย ราคาถูกแต่ประสิทธิภาพสูง ทั้งรู้ผลเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก 1 เหรียญทอง  จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ผลงานเรื่อง “ Dengue virus serotype-specific DNA sensor strip test” “ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์ โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ” โดย ไพศาล ขาวสัก / อาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ / ดร.สุพัตรา อารีกิจ / ดร.ธงชัย แก้วพินิจ / รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (อธิการบดี มศว) / รองศาตราจารย์ ดร.สุรางรัตน์ ศรีสุรภานนท์ / รองศาตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ในโครงการการนำผลงานของนักวิจัย / นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม รวมทั้งยังคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ และ Special Prize 3 รางวัล โดยกวาด 6 รางวัล จาก 3 ผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “Soul International Invention Fair (SIIF 2015)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

                  

 

 

 

More
โรงพยาบาลรามาธิบดี บูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์ เผยผลสำเร็จการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ครั้งแรกในอาเซียน
ลาก่อน นอนกรน!! นวัตกรรมรูปแบบใหม่ เลเซอร์รักษานอนกรน
สัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก รณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่
โอกาสใหม่ ๆ จากยานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสังคมผู้สูงอายุ
พาส่องบริการเฮลธ์เช็คอัพผู้ป่วยสูงวัย“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” พร้อมเปิดเฟสแรกรับผู้ป่วยใน – ผู้ป่วยนอก ...
Others
“ดรีมมี่” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Dreamy Bubble Milk Tea ชานมไข่มุก 3 in 1” 3 รสชาติ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดปัง “นนท์...
Kim Go Eun เลิกรา Shin Ha Kyun หรือจะสานสัมพันธ์นอกจอ Gong Yoo ?
“พิม ซอนย่า”เคลียร์คิว! ลงแข่ง “ควีนส์คัพ พิงค์โปโล 2019” “แกงส้ม” ร่วมแจมแฟชั่นโชว์งานขี่ม้าโปโลหญิง
เป๊ก-ผลิตโชค/BNK 48/The Toy คว้ารางวัลในงาน “เดอะ กีตาร์ แม็ก อวอร์ด 2018 เรียล อวอร์ด ฟอร์ เรียล อาร์ทิส”
เปิดตัว ‘เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา’
Latest
อยุธยา ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month 2024 จัดกิจกรรมกลางกรุงเก่าครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่
โปรปังสปาเซ็นวารี ลดสูงสุดประจำปีกับแพ็กเกจราย 6 เดือน และราย 1 ปี ณ สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ฟิลิปส์ เปิดตัว Philips Zenition Series ตัวช่วยแพทย์ศัลยกรรม ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobile C-Arm
เปิดคลับฟิลิป เวน พาสำรวจบริการต่างๆกับอาณาจักรความงามและสุขภาพแบบครบวงจรในย่านใจกลางเมือง
"PRE ROLL" สุดมันส์! O.T. Genasis นำทีมโชว์เดือด พร้อมประกาศเซอร์ไพรส์ "Playboi Carti" ร่วม Rolling Loud Thailand 2024

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี