กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

 

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ผ่านระบบ video conference

     

 


 

      นำโดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเกียรติในงานประชุมครั้งนี้ 

      โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านสุขภาพช่องปาก และขับเคลื่อนกิจกรรมในปีการศึกษา 2566 ผ่านโครงการโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีรุ่น 3 ในโรงเรียนประถมศึกษาให้ครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้ง มีกิจกรรมพิเศษ การประกวด LIKE Talk Award (เรื่องเล่าเร้าพลัง) สำหรับโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่น 2  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อเรื่องราว ข้อมูล ความรู้ที่ได้จากโครงการ โดยมีการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่เข้ารอบ 5 โรงเรียน จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั่วประเทศ เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันนี้ 

 


 

 


 

        ในส่วนของเนื้อหาการประชุมได้มีการรายงาน ผลการเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงกลุ่มเด็กวัยเรียน ปี 2565 โดยสำนักทันตสาธารณสุข พบว่าเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ ร้อยละ 64.7 มีสภาวะเหงือกอักเสบ ร้อยละ 20.5 ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่เหมาะสม และมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อฟันผุ                        

 


 

       นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข กำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายในโรงเรียนประถมศึกษา ผ่านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ปี  2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทันตกรรม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ.2564 เชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าการเรียนการสอนแบบเดิม มีข้อจำกัดในการฝึกทักษะในการคิด และไม่นำไปสู่การเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพช่องปากได้ กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข ร่วมกับ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ผ่านกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี เชื่อมโยงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีไปกับระบบการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน รวมทั้งทันตบุคลากรในพื้นที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าสู่ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากตามสิทธิประโยชน์และความจำเป็น   

 


 

         ในระยะแรกเป็นการพัฒนาและทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้านสุขภาพช่องปาก โดยครูจัดกระบวนการเรียนการสอน จำนวน 8 ชั่วโมง ร่วมกับใช้ดิจิตัลแพลตฟอร์มส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานจำนวน 185,700 ครั้ง โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี ทั้ง 2 รุ่น รวม 1,522 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 35,178 คน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากร้อยละ 90.8 (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.5) และนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ แปรงฟัน 222 ร้อยละ 79.7 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5)  จากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็ก ได้ลงมือทำและได้คิดในสิ่งที่ทำลงไป เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ต่อไป 

 


 

          ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีรุ่น 3 และกิจกรรมอื่นๆของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้ที่ Facebook สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  

 


 

 

 

 

More
กรมควบคุมโรค และกทม. ร่วมด้วยพันธมิตร ชวนคนไทยเป็น “เดงกี่ ฮีโร่” รณรงค์ลดป่วย ลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
แอสตร้าเซนเนก้า ผนึกกำลัง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยกระดับสุขภาพทางเดินหายใจคนไทย พร้อมชู “นวัตกรรมเพื่อการดูแลโรคหืดรุนแรงแบบ...
ยูนิ.ชาร์ม จัดกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก” มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ผ่าน...
เสิร์ฟความสดใหม่จากฟาร์มผักออร์แกนิก สู่อาหารจานสุขภาพเพื่อคุณ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรั...
ประกาศแชมป์ “บิ๊ก ไบท์ เบอร์เกอร์ บาร์ แอนด์ กริลล์” ครั้งแรกของการแข่งขันกินเบอร์เกอร์
Others
ข้อเท็จจริงเรื่องการออกกำลังกาย (ตอนที่1)
ร่วมเฉลิมฉลอง สุขสันต์และรื่นรมย์ไปกับผลิตภัณฑ์ “เบิร์ตส์บีส์”
Angela Ponce (อังเคลา ปอนเซ) สาวงามจากสเปน สตรีข้ามเพศของการประกวด Miss Universe 2018
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับ 5 นิตยสารออกแบบลายเสื้อยืดคอลเลคชั่นพิเศษ “วัน กิฟ ฟอร์ ออล”
‘Yello Digital Marketing’ ผนึกกำลัง ‘แอดยิ้ม’ก้าวสู่บริษัทดิจิทัลอันดับหนึ่งในเอเชีย
Latest
กรมควบคุมโรค และกทม. ร่วมด้วยพันธมิตร ชวนคนไทยเป็น “เดงกี่ ฮีโร่” รณรงค์ลดป่วย ลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
ห้องอาหาร ไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ แนะนำเมนูใหม่ที่มีอาหารจานอร่อยในตำนาน คัดสรรเนื้อเกรดคุณภาพและอาหารทะเลชั้นเลิศ
Rolling Loud Thailand 2024 ประกาศรายชื่อศิลปินไลน์อัปแรก มี A$AP Rocky หนึ่งใน Headliner
แอสตร้าเซนเนก้า ผนึกกำลัง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยกระดับสุขภาพทางเดินหายใจคนไทย พร้อมชู “นวัตกรรมเพื่อการดูแลโรคหืดรุนแรงแบบ...
ยูนิ.ชาร์ม จัดกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก” มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ผ่าน...

 

 

Top Hits
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
“พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ แบรนด์ระดับโลก พร้อมร่วม ครีเอทเมนูสุดพิเศษด้วยนมพิสทาชิโอที่...
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
มัดรวมภาพประทับใจจากงาน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา คอลแลปส์ แจ็คสัน หวัง เนรมิต “เดอะ ไฟน์เนส แมนชั่น”
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี