“สายสืบผักสด” นำทีมพาพี่น้องเกษตรกรลงพื้นที่ศึกษา และเรียนรู้การเพาะปลูกผักผลไม้ปลอดภัย

 

โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ’’(สายสืบผักสด) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

             “โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ’’(สายสืบผักสด) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งร่วมกันทำงานลักษณะเชิงรุก โดยมีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา1ปีเต็ม ทำให้โครงการมีพันธมิตรทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการสายสืบผักสด ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้แนวทางการเพาะปลูกผักผลไม้ที่ปลอดภัย

 


 

 

โดย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 “สายสืบผักสด” นำโดย พันตำรวจเอกวัฒนา แก้วดวงเทียน รองผู้กำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(รอง ผบก.ปคบ.) ประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้แทนจากภาคีเครือข่าย และผู้แทนเกษตรกร พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์กิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” ลงพื้นที่ศึกษาและเรียนรู้การเพาะปลูกผักผลไม้ให้ปลอดภัย เกษตรกรได้เรียนรู้ศึกษา แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาในการเพาะปลูกการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 


 

 

 


 

 

“ตามที่โครงการ สายสืบผักสด ได้ดำเนินงาน โดยที่ผ่านมา ได้จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ แก่เกษตรกร นักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สามารถให้ผู้แทนเกษตรกรได้ลงพื้นที่จริง และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ ซึ่งจะส่งผลไปยังผู้บริโภค ที่จะได้บริโภคผัดผลไม้สดที่ปลอดภัย ซึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ โดยเฉพาะ ต้องขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่เห็นความสำคัญ และให้การสนันสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมในครั้งนี้” พ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน กล่าว 

 


 

 

           กิจกรรมประกอบด้วย ในช่วงเช้า “สายสืบผักสด”ลงพื้นที่พร้อมกลุ่มเกษตรกรดูงาน ศึกษา เรียนรู้ การเพราะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีฯ และวิธีการตรวจสอบสารเคมีฯ ในผักสดของ 108 เทคโนฟาร์ม จังหวัดอ่างทอง โดยคุณสมเจตน์ เจริญศรีสัมพันธ์ เกษตรกรผู้บริหารฟาร์มโดยใช้นโยบายตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้เล่าถึงวิธีการเพาะปลูกผักสดโดยไม่ใช้สารเคมีฯ แต่เป็นการหาวิธีแก้ปัญหาและป้องกันด้วยวัสดุจากธรรมชาติในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยมาตรฐานThaiGap และประเด็นที่น่าสนใจคือการสร้างฐานเครือข่ายเกษตรกรในชุมชุม โดยคุณสมเจตน์ฯ  ได้ผลักดันและรวบรวมสมาชิกเกษตกรภายในจังหวัดอ่างทอง จัดตั้งเป็นสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีศูนย์กลางเพื่อรวบรวมผลผลิตให้ได้ปริมาณที่ต้องการตามยอดสั่งซื้อของลูกค้าและสามารถตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยได้จากนั้นพ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน (รองผบก.ปคบ.) นำทีมเกษตรกรลงสำรวจพื้นที่ศึกษา เรียนรู้การปลูกผักภายในฟาร์มและเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อนำไปตรวจสอบหาสารเคมีฯ ปนเปื้อนตามกิจกรรม “สายสืบผักสด”

 

 


 

 

จากนั้น ได้พากลุ่มเกษตรกรไปเยี่ยมชมเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรือนเพื่อการเพาะปลูก เมล่อน และ ผักสดปลอดสารพิษ จากสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง  โดยเกษตรกร แพทย์หญิงศิริ  ดิลกวัฒนะโยธิน ซึ่งสนใจปลูกผักผลไม้อินทรีย์และแนวทางการเพาะปลูกเป็นที่สนใจของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” เป็นอย่างมาก 

 


 

 

 

ทั้งนี้ตลอดทั้งวันของกิจกรรมเครือข่าย “สายสืบผักสด” ลงพื้นที่ศึกษาและเรียนรู้แปลงผักผลไม้ที่ปลอดภัยทำให้ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายและผู้แทนเกษตรกรได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย หรือ “สายสืบผักสด” เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ได้เรียนรู้ ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์จริง โดย นายโชคชัย หาระภูมิ ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี  ได้กล่าวถึงความรู้สึกประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสายสืบผักสด เป็นอย่างมากเพราะทำให้ได้ความรู้ และข้อคิดในการผลิตผักผลไม้ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งสามารถทำได้จริงและสามารถลดการใช้สารเคมีฯ และเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วย” คุณโชคชัยฯกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ผู้บริโภคควรทำความสะอาดผักผลไม้สดก่อนรับประทาน โดยใช้เกลือ หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำ แช่ทิ้งไว้ 10 ถึง 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือให้น้ำไหลผ่านนาน 2 นาที เพื่อลดปริมาณสารเคมีฯ ตกค้างให้น้อยลง และการเลือกซื้อผักผลไม้สดจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงจากผักผลไม้สดที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย

 


 

 

 ทั้งนี้สามารถแจ้งแหล่งผลิตผักสดที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนแหล่งผลิตและจำหน่ายสารเคมีฯ ที่ผิดกฎหมาย ได้ทางสายด่วน 1135 หรือ 02-939 3435 หรือwww.cppd.go.th

 

 

 

More
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” สุดปลื้มงานรุ่ง คว้าพรีเซ็นเตอร์ “Krungthai NEXT” 3 ปีซ้อน
ไมโล ชวนเด็กไทยฝึก 5 พลังทักษะฟุตซอลให้ปัง พิชิตสุดยอดทีมแกร่ง ในการแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2020”
เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ กับงาน Chef/Fest Thailand 2020
8 โซนนิทรรศการ Eat Responsibly ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ภายใต้คอนเซปต์ “การบริโภคอย่างมีจิ...
การ์ดไม่ตก! ด้วย 5 เทคนิคเสกบ้านให้สะอาดแบบมือโปร!
Others
CAT มุ่งขยายตลาดด้วยบริการ เปิดแอปพลิเคชันใหม่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้า
กินอย่างเอร็ดอร่อยที่ร้านอาหารจีน “ ติ่น ไท่ ฟง” ( Din Tai Fung)
เลือกน้ำหอมให้แฟนหนุ่ม บุคลิกแบบไหนเลือกกลิ่นอะไรดี?
สานสัมพันธ์ 40 ปี ไทย-จีน ส่งละครจีนสุดฮิต “ลิขิตรัก ลิขิตใจ” ลงจอ MCOT FAMILY ช่อง 14
KITTY KAWAII คอนเทคเลนส์ เปิดตัวซุปตาร์ตัวแม่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เป็นพรีเซ็นเตอร์
Latest
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” สุดปลื้มงานรุ่ง คว้าพรีเซ็นเตอร์ “Krungthai NEXT” 3 ปีซ้อน
ไมโล ชวนเด็กไทยฝึก 5 พลังทักษะฟุตซอลให้ปัง พิชิตสุดยอดทีมแกร่ง ในการแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2020”
เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ กับงาน Chef/Fest Thailand 2020
8 โซนนิทรรศการ Eat Responsibly ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ภายใต้คอนเซปต์ “การบริโภคอย่างมีจิ...
การ์ดไม่ตก! ด้วย 5 เทคนิคเสกบ้านให้สะอาดแบบมือโปร!

 

 

Top Hits
รู้จักเนื้อวัว 3 สัญชาติที่ถูกปากคนไทยมากๆ
Za DEEP HYDRATION ผิวเปล่งปลั่งอิ่มน้ำมีประกาย สวยตั้งแต่วินาทีนี้
ลดอาการปวดเมื่อยด้วย “ท่านอนที่ถูกวิธี”
Good Girl Collector Edition Velvet Fatale กลิ่นหอมที่เปรียบเสมือนอาวุธแห่งความเย้ายวนที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
Bruce Jenner ตัดสินใจเป็นผู้หญิงในวัย 65 ปี
10 อันดับอาหารคอเลสเตอรอลสูง
เธอคือใคร? Hailey Baldwin สาวที่ Justin คิสในไอจี